Info

Velkommen til Krabbesholm

Et ophold på Krabbesholm er en undersøgelse af verden gennem analyse, diskussion og stillingtagen. Og et aktivistisk indgreb i verden i form af et maleri, et hus, en stol, en bog, en typografi. Noget nyt og uset, som ikke fandtes, før du skabte det.

På den måde forholder du dig offensivt til din omverden og du finder ud af, at du kan meget mere, end du troede. Nogle elever kommer, fordi de ønsker at udvikle sig personligt og menneskeligt i forhold til en kreativ arbejdsproces, som er værdifuld i mange uddannelsessammenhænge. Andre elever bruger højskoleopholdet som springbræt til uddannelsen på kunstakademier, arkitekt- og designskoler, forfatterskoler, universiteter og andre uddannelsesinstitutioner i ind- og udland. Både på forårs- og efterårsholdet indgår portfolier og optagelsesprøver i undervisningen.

Et ophold på Krabbesholm kræver ingen særlige forudsætninger.

Alle er velkomne.

Krabbesholm Højskoles hovedbygning bagved træerne

Aftenhygge i parken

Litteraturprojekt

Tur til Fur