Arkitektur

Forår 2019

At skære

I dette forløb har vi stiftet bekendtskab med nogle af de essentielle medier, arkitekten gør brug af, når rum skal formidles. Udover den fysiske model og fotografiet er vi blevet præsenteret for den dobbelt retvinklede projektion, som er den mest anvendte repræsentationsform indenfor bygningskunsten, ingeniørarbejdet og håndværksfagene.

Til at starte med blev eleverne bedt om at tegne fem tegninger, der alle skulle udføres ud fra nogle fastsatte dimensioner. Disse tegninger skulle transformeres til fem snitmodeller i pap, som efterfølgende blev opstillet i forskellige interessante kompositioner – dette blev udført i grupper. Hver gruppe undersøgte dernæst kompositionerne igennem fotografiet, før de udvalgte én komposition. Udfra denne skulle eleverne udvikle et tegnsæt bestående af to opstalter og to snit. Her blev der fokuseret på den præcise tegning og de virkemidler, man kan tilføje for at udtrykke en større forståelse af rummelighed som f.eks. stregtykkelse, skyggelægning og skravering. Til slut tegnede eleverne frie skitser fra forskellige vinkler og med forskellige fokusområder. Ved forløbets afslutning snakkede vi i fælleskab om de forskellige mediers fordele og begrænsninger, hvordan de understøtter hinanden og hvilke virkemidler, man kan anvende for at styrke forståelsen.