Linjefag

Arkitektur

Arkitektur er en kontinuerlig drøm om nye måder at leve på. Arkitekturundervisningen på Krabbesholm Højskole har til formål at åbne for selvstændige ideer og produktion gennem kritisk stillingtagen til den arkitektur, der omgiver os.

Vi tager udgangspunkt i en diskussion og vurdering af arkitekturens forskelligartede udtryk: landskabet, stedet, bygningen, rummet, samspillet og konfrontationen, den skandinaviske arkitekturtradition, internationale strømninger, nutiden og historien.

På Krabbesholm Højskole bruger vi de mange forskelligartede arbejdsprocesser, der findes inden for faget, som afsæt for arkitektoniske eksperimenter. Som elev tilegner man sig herigennem nogle formmæssige og konstruktionsmæssige færdigheder, der kan danne grundlag for en forståelse af arkitekturens vokabular. Vi arbejder med sammenhænge mellem form, funktion, komposition og materiale. Vi arbejder med dagslys, farver, tekstur og konstruktion.

Undervejs introduceres teorier, som udvider og kvalificerer diskussionen af arkitekturens grænseflader med kunsten, med samfundet og med mennesket.

En stor del af undervisningen på arkitekturlinjen er baseret på tegnebordsvejledning. Det betyder, at læreren sidder med ved arbejdsbordet og gennemgår skitser, diagrammer, modeller osv. og på den måde understøtter elevens individuelle udvikling igennem hele projektets forløb. Opgaverne løses ofte som gruppearbejde, da eleverne derved lærer at diskutere arkitektur og tilegne sig et fagligt funderet sprog. Opgaverne spænder vidt. Men på alle hold indgår grundige analyser af eksisterende arkitektur, national såvel som international. Herved opnår eleverne forståelse for konstruktion, form, rum og tid. Form kan genereres igennem en mangfoldighed af øvelser og materialer, og arkitektur handler i høj grad om iscenesættelse. Af sted, af tid, af rum, af materialer, af mennesker og af idealer.

Udgangspunktet kan være fotografier af arkitektoniske tilstande, som analyseres, beskrives og vurderes. Efterfølgende kan materialet videreudvikles til arkitektoner støbt i gips, som så igen kan analyseres for deres rumlige potentiale. Processen kan i princippet fortsætte i det uendelige. Med analyse af nye steder, nye fotografier, nye tekster, nye støbninger. Det samlede materiale bliver for hele holdet til en omfangsrig, fælles, procesorienteret mixed-media collage.

Efterår 2022

Music Clubs

Water water everywhere

Modsætninger

Fragmenter

Tegneinstrumenter