Arkitektur

Efterår 2018

Ritualer og behov

Eleverne har i dette projekt gjort sig tanker om deres egen færden i og brugen af hjemmet. Hvilke ritualer har de bevidst/underbevidst tillagt sig? Hvilke behov har man i sit hjem?

De skulle også stille sig selv spørgsmålet: Hvad er hjemlighed? Er den kun eksisterende i den private bolig eller kan den også findes andre steder?

Det resulterede i flere interessante tekster af forskelig karakter – nogle havde essayistisk form, mens andre nærmest havde karakter af at være dagbogsinspireret. Det viste sig at eleverne havde flere forskellige holdninger til, hvordan et hjem skal være.

Ud fra teksterne skulle eleverne dernæst optegne en ny bolig i plan, snit og en rumlig gengivelse (fx en perspektivtegning). Der var et par benspænd i form af nogle maksimale dimensioner på grund og bebyggelse. Igen var elevernes besvarelser mangfoldige, hvorfor linjefaget til slut havde en god gennemgang og snak omkring ritualer, koncepter, boformer, materialitet, o.l.

Projektet dannede grobund for et videre forløb på linjefaget, hvor fokus var centreret omkring modelarbejde og sammenfletning af dele til helheder.