Arkitektur

Forår 2018

Alverdens stoppesteder

Busskuret som arkitektonisk program kan ses som en biopsi af et lands kulturelle, klimatiske, sociale og arkitektoniske forhold. Eleverne er i denne uge derfor stillet over for opgaven at designe et busskur i et givent land – heriblandt Mexico, Iran, Scotland, Kina, Grønland med flere. For at nå dertil introduceres de for nogle metoder; først research/collage, dernæst model-marathon af skraldematerialer og endeligt repræsentation gennem isometri/collage. Metoderne fokuserer på en kombination af tempo og fordybelse, og kan effektivt generere en udvikling af projekterne, men er også vigtige for at nå frem til projekter, som afspejler en tydelig stillingtagen til konteksten.

Projektet og metoderne tager afsæt i vores gæstelærer Sara Fibigers afgangsprojekt fra arkitekskolen samt hendes nuværende arbejde i praksis hos tegnestuen Monstrum.