Arkitektur

Forår 2018

Den Hængende By

Gennem en uge skabes en mængde arkitektoniske modeller, der løbende installeres i et tredimensionelt urbant landskab på gulv, væg og loft til en slags hængende by, der organisk vokser frem i rummet. Hver dag består af en ny opgave. Eleverne får til inspiration et tekststykke fra Italo Calvinos bog “De Usynlige Byer”. Desuden trækker de et formbegreb, for eksempel kontrast eller rotation, som de skal forholde sig til i modellen, samt en placering i det urbane rum – gulv, væg eller loft. Opgaverne henover ugen hedder volumen, flade, pind og endelig infill, henholdvis med materialerne skum, plade og pind, og i den sidste opgave gerne en kombination af flere materialer.