Arkitektur

Forår 2024

Mellem rum

Arkitektur har haft gæstelærer og i den forbindelse arbejdet med overgange. Opgaven inviterede til – med et kritisk blik – at kigge på de sidste årtiers reduktion og opløsning af boligens indre, dets rumligheder og ikke mindst overgange. Som en modreaktion på dette, har eleverne undersøgt og eksperimenteret med hverdagens forbindelser mellem hjemmets verdner.

Hver elev har fået tildelt to vilkårlige rumlige funktioner, med forskellige åbninger. Efterfølgende er de blevet bedt om at tegne en plantegning, der forbinder de åbninger. Altså et overgangsrum imellem to imaginære rum. De har skulle tage stilling til hvad deres overgang indeholder. Om den har bestemte funktioner, og hvilke kvaliteter den tilbyder de tilstødende rum. Som skitseret og tegnet er deres endelige plan herefter blevet oversat til en fysisk model i 1:10, bygget i bølgepap. Eleverne har udelukkende måtte bruge pap, lim og hvide tuscher til modellen.