Arkitektur

Forår 2024

Lysundersøgelser

Eleverne på Arkitektur har undersøgt lysfænomener igennem en serie af indgreb i lyskasser. Opgavens omdrejningspunkt har været at undersøge forskellige former for lys. Gennem grove skitsestudier samlede eleverne et fælles bibliotek af både rummelige virkemidler samt bestemte typer åbninger. I anden del af opgaven arbejdede de videre at skabe sammenhængende rum med udvalgte lyskvaliteter og atmosfærer. Afslutningsvis præsenterede eleverne 2-3 udvalgte fotos, og delte og diskuterede deres erfaringer i plenum.