Arkitektur

Forår 2022

Transformation

Arkitektur kaldes ‘den tungeste af kunstarterne’, fordi dens materialitet er så omfattende, at det tager lang tid at opføre den og lang tid at nedbryde den.

Eleverne har i denne opgave arbejdet med transformation – arkitektoniske indgreb i og forandringer af en eksisterende situation. Kendetegnende for transformationsarkitektur er, at der er noget i forvejen; konkrete, fysiske levn, som arkitekten må forholde sig til.

I træpap og træpinde har eleverne fået til opgave at udvikle en ruin til en ny bygning. De har arbejdet med addition, det vil sige, de må ikke fjerne noget fra ruinen men kun tilføje nyt materiale.

Bygningen skulle rumme et indendørs opholdsrum og et udendørs haverum.