Arkitektur

Forår 2022

Tektonik

Eleverne på arkitektur har arbejdet med tektonik gennem en opgave, som satte dem på en prøvelse ud i tyngdekraft og begrænsning.

Hver elev fik et felt, en sandsæk og nogle trælister. Dertil også et koordinat som skulle definere placeringen af sandsækken i det tildelte felt. Det var så elevens opgave at skabe en struktur, der var i balance, uden brug af søm, skruer eller lim. Konstruktionen skulle altså være selvbærende. Et særligt benspænd bestod i at konstruktionen skulle falde/klappe sammen i det øjeblik, sandsækken blev fjernet.