Arkitektur

Efterår 2017

Træ Konstruktion Ild

Denne opgave arbejdede med rum og konstruktion. Vi brugte trælægder til at skabe en pavillon på skolens område. Opgaven bestod af følgende 3 faser. • Første fase var en individuel model i 1:10 udført i trælister. • Anden fase var en fælles model i grupper af 5 i 1:10 udført i trælister samt isometriske tegninger. • Tredje fase var opførelse af en struktur i 1:1 og udstilling af processen.

  1. Fase, Alle startede ugen med individuelt at udarbejde en model i 1:10 af det udleverede balsatræ. Eleverne undersøgte, med udgangspunkt i en given samlingsdetalje, hvilke variationer der var mulighed for at lave. Igennem deres organisation af listerne, forsøgte de at udtrykke et eller flere af følgende begreber. Fortætning, Opløsning, Serialitet, Rytme, Horisontalitet, Vertikalitet, Tyngde, Lethed De skulle også tage stilling til at deres model kunne opleves forskelligt fra den afstand man observerer dem. Står man tæt på modellen opleves rumligheder, står man langt fra opleves modellen mere skulpturelt.

  2. Fase, Efter første fase arbejdede eleverne videre i grupper á 4-5 elever. De eksisterende modeller skulle nu fusioneres til én fælles model stadig i skala 1:10. Ydermere producerede eleverne 2 isometriske tegninger af modellen, samt 1 sprængt isometri af en udvalgt detalje i 1:2.

  3. Fase, I den sidste fase skulle eleverne bygge deres modeller i 1:1, og med det opleve de udfordringer som følger med skala ændringen. Samtidig fik de også muligheden for at opleve deres formgivning og rum på nært hold. Til sidst brugte vi ild som overfladebehandling til træet, en kendt japansk teknik som giver en fantastisk overflade og struktur.

Projektet blev til i samarbejde med gæstelærerne Leonora Krag, Astrid Dahl Singers og Anders Bojesen.