Arkitektur

Efterår 2017

Tværfag: Universer

Tværfaget “Universer” var et møde mellem arkitektur og kunst. Vi arbejde med rum i en menneskelig skala og i en ikke fysisk kontekst. Formålet med opgaven var at skabe nogle unikke og særprægede universer. Disse universer blev gengivet i model, for at opnå en fysisk beskrivelse af universets principper samt grundlæggende betingelser. Vi arbejdede med opgaven i 3 faser, som glidende kan gik over i hinanden. Først lod vi os inspirere af værker fra Jorge Luis Borges, Kenneth Anger, Ira Cohen, Mathew Barney mf. For dernæst selv at definere nogle grundlæggende betingelser for både fysiske love som kulturelle værdier. Efterfølgende beskrev vi universets rumligheder, og gengav dem via modeller. Som afslutning lavede vi en bevægelse igennem de opstillede universer. Der var igen krav til valg af medie. Eleverne brugte film, lyd, serie af tegninger. Eleverne arbejdede selvstændigt eller i grupper.

Univeret:

Vores univers består af nogle grundlæggende betingelser, så som “survival of the fittest”, tyngdekraft og solsystemer. Derudover har vi som mennesker og sociale væsener dannet nogle samfundsprincipper, vi har dannet politiske principper, vi har ritualer omkring vores livscyklus etc. Vi forsøgte i hver jeres gruppe at snakke om disse betingelser, så vel som andre principper og samfundsegenskaber vi var interesserede i. Grupperne overvejede om de have lyst til at eliminere, addere eller transformere nogle af vores eget univers grundlæggende principper. De forsøgte også at visualisere et muligt univers. Hvilke materialer eksisterer i universet? Hvad er deres egenskaber? Hvilke rum eksister? Hvad er deres funktion? Hvordan er de geometrisk sammensat? Hvordan bevæger man sig igennem rummene? Beskriv en rumlig detalje i universet?

Model:

Grupperne lavede hver en model der viste et udsnit af deres univers. De fik udleveret skalerede mennesker, så modellerne blev i en akitektonisk skala af enten 1:50 eller 1:100.

En bevægelse igennem universet:

Grupperne arbejdede videre med at bevæge sig rundt i deres universer, og satte fokus på de særlige elementer der gjorde jeres universer unikke.

Nedenfor ses en bevægelse igennem Rasmus’s univers, Limbo

Bastians univers er defineret af to naturlove

Ingen tyngdekraft

Hybris og Nemesis

hybris og nemesis, et centralt begrebspar i græsk mytologi og tragedie. Mennesket overskrider gang på gang i overmod (hybris) den guddommelige orden og retfærdighed og møder derfor gudernes straf eller hævn (nemesis eller Nemesis). Det kan virke, som om guderne af og til er misundelige på menneskene og derfor vil holde dem i tømme. Begreberne er også indgået i det danske sprog: begå hybris, møde nemesis.

*Finn Stefánsson, Den store danske

Universet består af uendelige huse, organiseret i et grid. Man er afhængig af både sine egne og sine naboers valg. Ved at begå Hybris møder man Nemesis.I dette univers betyder Nemesis, at pælen der binder ens hus sammen med fælleskabet bliver knækket. Klynger kan på den måde løsnes og de huse der stadig er forbundet ryger ud i det uendelige rum. Strukturen mellem de eksisterende pæle bliver ødelagt. Er der nogle pæle tilbage?