Arkitektur

Efterår 2023

The great peel-off

I denne første semesteropgave har arkitekturholdet arbejdet med projektionstegning. Efter en (fotografisk) registrering i Skive, hvor hver elev skulle finde et erhverv de ville arbejde med på tegnebordet. Derpå har eleverne forestillet sig at erhvervsindehaveren bor i forlængende af erhvervet og derved danne en mulig overgang fra erhverv til bolig – altså skulle der laves en persona (en kroejer, en frisør, en snedker, osv.), som ville danne ramme for boligens tilblivelse. Tegningsmaterialet indeholder en opstalt, hvor en del af facaden er skrællet af for at vise det inde, og en plantegning, der redegør for rumprogrammet og personaens mulige indretning.