Arkitektur

Efterår 2021

Arkitektens tegning | hylster

Vi er alle indkapslede med individuelle særheder. Alle er vi i nogen grad værktøjer. Nogle har en indbygget fleksibilitet, mens andre har et mere statisk udtryk. Et hylster kan anskues på forskellig vis, men grundlæggende er det kendetegnende at det er hjem for et objekt, hvis form, skrøbelighed og egenskaber kan implementeres i hylsteret. I denne opgave har hver elev fået tildelt et objekt, som skulle (gen)forstås gennem dialog med medelever og skitsering og siden via tilblivelsen af projektionstegningen. I planen, snittet og opstalten opstår et fælles narrativ for noget umiddelbart fladt. Objektets kropslighed overføres i og gennem de tre tegningstyper og inviterer dermed til den videre udvikling af det omkransende, beskyttende, dækkende, skjulende, m.m. Det har ikke været givet at hylsteret skal mime en særlig arkitektur. Arkitektur er arbejdet med rum og blandt andet forholdet mellem utallige begreber så som inde/ude, let/tung, m.fl. Benspænd indebar at alle hylstre skulle konstrueres i MDF og at et homogent udtryk afspejles i den afsluttende udstilling.