Arkitektur

Forår 2021

Riad

Riad | رياض   Arkitektur 1 har set nærmere på traditionelle gårdrum i en nordafrikansk kontekst. Eleverne dykkede ned i hvad en riad består i og af og har så efterfølgende skulle give deres bud på en – alternativ – riad.    Indledningsvist fik hver en matrikel i en fiktiv bydel, hvis kontekst (bebyggelsestæthed, klima, m.m.) er lig Marrakesh, Marokko. Eleverne skulle således tage stilling til eget bygningssite såvel som nabogrundene.    Afleveringsformatet bestod i en plan, et snit samt en model i målestoksforhold 1:20 støbt i indfarvet gips. Som et ekstra benspænd blev eleverne bedt om at skrælle ydervæggene væk og primært bearbejde gårdrummet, hvilket gav den samlede opsætning et ruinlignende udtryk.   Projektet endte ud i en udstilling, hvor den oprindelige opstilling blev erstattet af et modelkartotek. Bygningerne var desuden oplyst på en måde, som via skyggerne afgav konturerne af en bykontekst.