Arkitektur

Efterår 2019

At bygge en labyrint

Liniefaget arkitektur har haft besøg af forfatter og arkitekt Rúni Weihe, som gav eleverne en opgave centreret omkring labyrinten. Labyrinten som arkitektonisk greb har gennem tiderne været udgangspunkt for skiftende rumlige fortolkninger. Helt tilbage fra den klassisk opbygget, symmetriske labyrint med en central kampplads, hvor der ikke er tale om muligheder for at fare vild, til de moderne arkade-spil som ofte gør brug af en labyrintisk layout, hvorfra faren tit springer frem.

Eleverne på arkitektur har udfordret det desorienterende labyrintbegreb og arbejdet med at lave rumlige repræsentationer i form af modeller i 1:100 supplerede af aksonometriske håndtegninger. Alle projekter har udviklet sig forskelligt ud fra elevernes individuelle valg af motiv, formelle greb, materialevalg og den personlige forståelse af “det labyrintiske”.