Udstillinger

Forår 2023

the lines between matter:
Allan Bech Hansen

the lines between matter er en kontinuerlig undersøgelse og en nødvendig opfordring til opbremsning (refleksion) i en verden, hvis tempi for længst har passeret ellers velkendte og anbefalede grænser. Konkurrence, produktion og hastighed kombineres utalligt og med ringe tanke på følgerne for planetens væren.

Mennesket lever af og på grænser, som uafbrudt nedbrydes på forskellig og forunderlig vis. Overbevist om at den rette vej findes gennem en evig higen efter vækst, prestige og rang. Mellem umiddelbare betydningsfulde elementer, bestemt af markedet (nowness+newness), findes livets måske sande essens: Fællesskaberne som binder os sammen, men som ligeledes er med til at skabe stadig større skel mellem klasser, arter, ideologier, m.m.

the lines between matter søger at imødekomme dele af den samfundsorienterede kritik som eksempelvis er italesat af Bruno Latour, Douglas Rushkoff og forfatterkollektivet den usynlige komite. Udstillingen kan anskues som en udfoldet og fragmenteret bog: Opslåede sider – udrevne kapitler og tegninger – reflekterer på forskellig vis i deres interne relationer over aktuelle, og delvist negligerede, samfunds/samtidsudfordringer som omstillingsparathed og klasseblindhed.

Fællesnævnere for udstillingens elementer findes blandt andet i kultur- og forbrugssamfundet, dikteret af kapitalismens konkurrence- og trendsøgende maskiner.

Værkerne udgøres af en række spekulative tegninger (fra rumlige axonometrier til fabulerende surrealisme) samt kontrakommenterende tekster, der både har været udgangspunkt og konkluderende for flere af tegningerne.

Med sin solo-udstilling the lines between matter markerer Allan Bech Hansen et større fokus på sit kunstneriske arbejde, der bevæger sig i grænsefelterne mellem arkitektur, kunst og tekstforfatning. Udstillingen rummer ydermere en ekstra dimension, da han i nyere tid har gennemlevet to helbredsudfordrende forløb, der begge har været medvirkende til øget refleksion og livsstilsændringer.

Allan Bech Hansen (f. 1983) har en Master of Arts in Architecture fra Arkitektskolen Aarhus og var under sin kandidat tilknyttet Det Jyske Kunstakademi. Efter endt uddannelse har han arbejdet selvstændigt, udstillet i ind- og udland og modtaget fondsstøtte fra bl.a. Statens Kunstfond.

Sideløbende med sin egen praksis er han også engageret i undervisning i arkitektur og tegnekunst, hvilket for alvor blev skudt i gang efter et residency i Barcelona, som ledte til en gæstelærerinvitation fra University of Massachusetts.