Projekter

2021

Pendant
Marianne Hurum

PENDANT er en ny permanent skulptur Marianne Hurum har laget spesielt til Krabbesholms skulpturpark. Den to meter høye og helt flate aluminiumskulpturen er malt med lakkmaling og kan ligne både et ark og et bygg, både et vindu og en vegg. Det ujevne rutenettet hun tegnet på aluminumet er skåret ut slik at den skulpturelle formen består mest av hull eller vinduer, som et bordsjakkspill for skjeve kvadrater. Rutenettet som danner skulpturen er malt i glødende gulgrønne kanter som avslutter lys rosa, grå og transparent postkasserøde felt. I sin plassering utendørs, fyller bakgrunn og omgivelser feltene som er skåret ut.

Pendant er på samme tid en kjærlighetserklæring til Krabbesholm og højskolemodellen, som er designet for å gi næring til kollektive og individuell utvikling av kultur, historie og politikk gjennom intellektuell og åndelig vekst. Den historisk-poetiske dimensjonen Krabbesholm har som sitt utgangspunkt, har alltid vært sentral i Hurums kunstnerskap gjennom synet på kunsten som prisme for samfunnsmessige forhold. Marianne Hurum setter spesielt pris på å bli inkludert i skulpturparken med en permanent skulptur fordi hun oppdaget at man kunne bli kunstner da hun gikk på Krabbesholm som tenåring.

Skulpturen er plassert slik at den går i dialog med utstillingsbygningen Four Boxes av Atelier Bow Wow, Dan Grahams skulptur Chill Out Pavillion og industribygningene på havnen i bakgrunnen.

Kort om kunstneren: Marianne Hurums (1978) rastløst oppfinnsomme praksis karakteriseres av formale og kontekstuelle dypdykk i malerimediet parallellt med en åpen og spontan tilnærming til den kunstneriske skapelsesprosessen. I forlengelse av maleriet lager hun malte flate metallskulpturer som ser ut som deler av komposisjonene har hoppet ut av maleriene. For henne er maleriet på denne måten et sted for å arbeide seg gjennom eksistensen, samtidig som det er et sted for åndelig og intellektuell utvikling og et prisme for samfunnsmessige perspektiver. Det har ført til en praksis som baserer seg på en evig undersøkelse av maleriets fasettee: dets indre dynamikk, historie, slektskap til andre medier, dets sosiale betydning etc. De siste årene har hun utviklet maleriet i en stadig mer egenartet retning og utvidet med skulpturer, veggmalerier, grafikk og smykker. Hun har også gitt ut en monografi, arbeidet fagpolitisk, undervist i blant annet kunst og ytringsfrihet, og laget offentlige utsmykninger. For Hurum har disiplinen maleri mange likheter med både meditasjon og individuell sport. Hun arbeider i troen på maleriet som et sted der samtiden nedfeller seg gjennom form, farge og komposisjon.