Litteratur

Forår 2019

Tekst, billede og illustration

Dennis Gade Kofod har været gæstelærer på litteraturlinjen. Her underviste han i billedforløb. Billeder og illustrationer i bøger kan være en relevant måde at fortælle historier på, idet de ikke bare understøtter dét, der allerede står i den tilhørende tekst, men kan også i sig selv skabe og forme fortællingen. I løbet af ugen har eleverne lavet forskellige øvelser for at lære om, hvordan man fortæller historier ved hjælp af tekst og billeder og om, hvordan man kan redigere sine tekster, så de bliver endnu bedre. Det er en vigtig del af skriveprocessen at kunne redigere i sin egen tekst. Forløbet var inddelt i tre faser. I første fase indsamlede eleverne billedmateriale efter eget valg og skrev tekster til. Præmissen var, at teksten ikke måtte fortælle det samme som billederne. Herefter byttede eleverne tekster og billedmateriale med hinanden og fik til opgave at redigere hinandens tekster, og afslutningsvis skulle alle skrive en prosatekst, som var inspireret af en af de andres billedforløb.