Litteratur

Forår 2019

Concrete Poetry

På Krabbesholm producerer vi både erkendelse og form – og erkendelse gennem form. Litteraturholdet arbejder med litteraturen i et udvidet felt. Det betyder, at vi ikke bare skriver tekster i et Word-dokument, men at vi hele tiden også arbejder med andre medier. Her er et eksempel, som viser, hvordan der i arbejdet med formen kan ligge ny erkendelse. Eleverne har skrevet tekster, som er blevet sendt igennem Google Translate i flere omgange: fra dansk over engelsk til finsk til kroatisk til kinesisk osv. og tilbage til dansk igen. Vi bruger Google som tekstgenerator og algoritmerne som en form for moderne automatskrift. Herefter har vi i InDesign omformet teksterne til grafiske udtryk, dvs. billeder, som i sig selv bliver både tegn og indhold. Det handler om at se tilbage og fremad på én gang – skrive konkret poesi, som trækker på en generation af digtere fra 1960’erne men opdateret af algoritmer og grafiske billeddannelser til et udtryk for vores egen tid.