Kunst

Forår 2019

7 Ikoniske Kunstnere

Med afsæt i et udleveret katalog over 7 ikoniske kunstnere har eleverne på kunst arbejdet med metode og proces. Hver elev har taget afsæt i en udvalgt kunstner. Dette afsæt er begrundet i værkets tanker, metode, proces og stemninger. Eleven har derefter omfortolket eller rekontekstualiseret værket. De 7 udvalgte kunstnere benytter sig af vidt forskellige metoder og processer, og én af hensigterne med opgaven er at påvirke eleverne til selv at fordybe sig i og udforske forskellige tilgange til processen. Det er ikke så afgørende, om eleven bevæger sig væk fra værkets oprindelige mening og betydning, væsentligere er en refleksion over måden at arbejde på. Undervejs i forløbet har vi set nærmere på de 7 kunstnere: Marcel Duchamp, Andy Warhol, Richard Long, Richard Serra, Marina Abramovic, Jacob Kierkegaard og James Turrell. Opgaven blev stillet af gæstelærerne Noah og Rasmus – to tidligere elever – som begge går på arkitektskolen i Århus.