Kunst

Forår 2019

Hyldest til…

Eleverne har arbejdet med at skabe en hyldest til en person, en kunstner, et fænomen eller et begreb. Dette er et klassisk kunstnerisk greb og handler om at vedgå sig inspiration og indflydelse. For kunsteleven er det en mulighed for at undersøge og fordybe sig i sine værdier for derigennem at nærme sig et eget ståsted. Opgaven begynder med, at eleven beslutter sig for, hvad der skal hyldes. Derefter undersøger – hvis dette er relevant – eleven det valgte emne. Til sidst går eleven igang med produktionen. At arbejde med kunst, er også en undersøgelse af, hvilke værdier man sætter højest og dermed en bevidstgørelse af de impulser, der styrer de valg man tager. Dette er frugtbart og udviklende for eleven, uanset om man har som mål at blive professionel kunstner, eller man har kunsten som et fristed i forhold til uddannelse og det psykologiske pres samfundet udøver. Hvilket medie eleven vælger at arbejde i er i denne opgave valgfri. Opgaven afsluttedes som næsten altid, med en kollektiv fremlæggelse og diskussion af resultaterne og forholdet til det overordnede emne. Som en af de første opgaver i forårssemesteret 2019, gav det en god anledning til, at vi alle lærte hinanden at kende lidt bedre.