Kunst

Forår 2020

Malerier

Eleverne er blevet introduceret til maleriet. De fleste af eleverne havde kun i meget begrænset omfang malet før. Derfor blev der ikke stillet en kompliceret opgave, men snarere arbejdet med at eksperimentere og nyde processen. For mange elever er det meget udfordrende at male, måske fordi mange har nogle forudfattede meninger om, hvordan et godt maleri skal se ud. Eller fordi man er vant til at arbejde med billeder i digitale processer, der jo muliggør en helt anden ‘renhed’ og målrettet styring af processen. Men netop derfor, kan det også være en befrielse for nogle elever at opdage og undersøge en helt anden og organisk proces, hvor man ofte ender med at blive overrasket af processens resultater. Dette kan, hvis man lærer at indstille sig på at gribe de muligheder der opstår undervejs, være meget lærerigt og befriende.