Kunst

Efterår 2022

Installation

På Kunst har vi haft besøg af billedkunstnerne Valdemar Bisgaard og Anne Holm, som begge er studerende på Kunstakademiet i København.

Eleverne fik til opgave at udarbejde en installation bestående af mere end et objekt. De blev oplært i, hvordan man laver silikoneforme, så de kunne lave afstøbninger af ting til deres installation. De skulle forholde sig til, hvilken betydning materialet, objektet og installeringen har på beskueren/publikum. Derudover skulle eleverne give værket en titel og skrive en værkbeskrivelse og materialeliste til værket.

Objektet er en genstand, en fysisk ting – materiale. Objektet står i relation til verden omkring. En orange Fiskars-saks er en saks, der kan klippe. Det er også et industrielt design og et verdensanerkendt brand, der peger på livsstil, kvalitet og havearbejde. Objekter fortæller historier ud fra form og kontekst. Objektets betydning varierer alt efter, hvad det installeres i, med og omkring. Objekter kan fortolkes og reproduceres. Objekter kan være fundne genstande, en støbning, et readymade, video på en skærm, et maleri og tekst eller foto på papir. Objects never end.