Kunst

Efterår 2021

Natur som motiv

Natur som materiale. Man kunne vælge mellem at bruge naturen som motiv som f.eks. i landskabsmaleriet, eller at bruge naturen som materiale som visse Arte Povera kunstnere gjorde det, eller som Olafur Eliasson sommetider gør. Nutidens forhold til naturen er på den ene side præget af et idylliseret billede, hvor naturen bliver tillagt alle mulige positive og sunde træk, men på den anden side som noget faretruende og destruktivt,når vi f.eks. ser på klimakrisen og naturkatastrofer. I denne opgave handler det om DIT personlige forhold til naturen. Dertil kommer den mere almene og filosofiske kontekstualisering af det ‘naturlige’.