Kunst

Forår 2021

Dyr

Kunstholdet har undersøgt hvilke roller dyr kan spille i en kunstnerisk sammenhæng: Et symbol? En metafor? Et alterego? Eller en kombination af dem alle? Hvad er værdien af dyrelivet og være relationer til dyrene? Kunne man forestille sig dyrene som publikum eller endnu skaberen af værkerne? Disse og andre spørgsmål var udgangspunktet for denne udstilling af en mængde af værker der beskæftiger sig med ‘den anden’.