Design

Forår 2019

Design af lysende former

Som en del af intro-ugen fik eleverne en endags-opgave, hvor de skulle forholde sig til, hvordan behandlingen af et materiale kan styre en form. Eleverne blev bedt om at skabe et lysende objekt ud af blød hvid plast. Det overordnede designgreb skulle være en bearbejdning af 1 × 1 meter af materialet med brug af manipulationsteknikkerne: foldning, smocking, indskæringer, rynkning, perforering og fletning.