Arkitektur

Forår 2019

Plans of memories af Arkitektur

Plans of memories er en fragmenteret samling af minder fra Madrid. Med udgangspunkt i et særligt personligt udsnit fra Madrid genskaber hver elev i plantegning og model sin egen fortælling om turen til Madrid. Fortællingen tager afsæt i helt konkrete rumligheder eller elementer som en passage, en dør, et hjørne, en plads, en facade etc., og følger hukommelsens sporadiske og fragmenterede karakter.
Alle elevers fortællinger sammenstilles til slut til en ny by, en mindernes repræsentation af Madrid. Hele forløbet blev varetaget på engageret og kompetent vis af Desislava Mincheva og Michael Lynge.