Arkitektur

Forår 2016

Gestus – fra tegning til model

Eleverne skulle arbejde med begrebet Gestusser. Hver gruppe fik tildelt en gestus som de skulle udvikle og indøve. Herefter skulle disse bevægelser tegnes. Tegningernes forskellige grader af abstraktion tillod eleverne individuelt at viderebearbejde det tegnede materiale til to modeller – en model, som skulle udvikles via en horisontal forståelse af tegningsmaterialet og en model, som skulle udvikles via en vertikal forståelse af tegningsmaterialet.