Arkitektur

Forår 2016

Rytme

Eleverne skulle arbejde med begrebet rytme og balance.Der skulle gennem modelforsøg i det udleverede materiale skabes forskellige rumlige rytmer der skulle tage sit afsæt i facaden som komposition. Modellen skulle være funktions- og skalaløs. Sluttelig skulle der udføres en blyantstegning af kompositionen.