Arkitektur

Forår 2023

Rumlige kompositioner

I denne opgave blev eleverne på Arkitektur introduceret til arkitekturens væsentligste værktøjer; den tredimensionelle model og den tekniske tegning. Vi har arbejdet med den mere processuelle og abstrakte arbejdsmodel, arkitektonet. Et arkitekton er en figur af arkitektonisk karakter, en rumlig komposition, der kan opleves fra alle fire sider. Den er fri for funktion og retning, men favner en rumlighed og griber om et formalt princip.

Elementerne, som kompositionen skulle udgøres af, blev udformet i porebeton som en serie standardtyper; klodsen, skiven og bjælken.

I arbejdet med arkitektonet skulle eleverne undersøge modellen som en rumlighed og skabe åbninger og passager imellem elementerne og overveje hvilke rumlige begreber, kompositionen udtrykker. Efterfølgende skulle arkitektonet tegnes i plan og opstalt.