Arkitektur

Forår 2023

Narnia

Arkitekturholdet har indtaget skolens park, først som værksted og arbejdsrum, senere til rejsegilde og udstilling. På linjefaget Arkitektur er vi optaget af materialers tilblivelse, muligheder og stoflige virkninger. Det udforsker vi bedst, når vi har materialer i hænderne. I denne opgave har Arkitekturholdet bygget en pavillon i skolens park, i træ fra Dinesen – en virksomhed der i femte generation arbejder med træ og gør sig umage for at undersøge hvordan hele træet kan bruges meningsfuldt. Vi startede projektet med en tur til Jels hvor Dinesen har produktion. Her fik vi en rundvisning af Hans Peter Dinesen, som gav os en dybdegående forståelse for træets rejse fra Schwarzwald videre til de forskellige skridt i produktionen.

Den efterfølgende uge skulle eleverne så have materialet i hænderne og bygge en pavilion i douglas planker fra Dinesens restprodukt. Pavillonen hedder Narnia og består af fire store skabe der skjuler et indre forløb der forbinder dem. Eleverne har i grupper undersøgt og udviklet de forskellige facadeprincipper. Alt træ er generøst sponsoreret af Dinesen. Tak til Felix Badman og Hans Peter Dinesen for et godt samarbejde, en god dagstur til Jels og en god uge.