Arkitektur

Forår 2023

Lysundersøgelser

I grupper af to har eleverne på Arkitektur undersøgt lys og lysvirkninger. Igennem en serie indgreb i en simpel papkasse har de foretaget en række studier af lysindfald, lysfænomener og lysets virkninger i rum.

På baggrund af undersøgelserne skulle dernæst udvælges 2 til 3 af de registrerede lyssætninger, som herefter blev bygget op i en ny model, hvor den valgte lyskvalitet var i fokus. Modellen skulle have en finere bearbejdning af det indre rum og fores med papir, manifold eller skiltekarton alt efter projektets karakter.