Arkitektur

Forår 2022

Principmodeller

Med afsæt i et tidligere projekts opmålinger skulle eleverne i denne opgave arbejde med analyse, fortolkning og sammensætninger.

Ud over egne tegninger i plan, snit og opstalt fik hver elev tildelt en plantegning af et kendt bygningsværk, eksempelvis Villa Savoye af Le Corbusier. Herpå skulle eleven skabe en ny plantegning indeholdende elementer fra egne og den tildelte tegning.

Siden skulle den nye plantegning videreføres i en model bestående udelukkende af træpap. Som afrunding skulle hver elev præsentere deres proces og endelige model.