Arkitektur

Efterår 2017

Materiale og kontrast

I denne uge arbejdede vi med modsætningen mellem det sammensatte og det støbte. To materialer, træ og gibs, som står stærkt i kontrast til hinanden blev undersøgt igennem fysiske modeller. Vi lavede samlinger i træ og afstøbninger i gibs. Vi så på modsætningen for disse to materiale typologier. Træ danner rumligheder ved additiv samlinger mens gips opnår form ved udfyldning af det negative rum.

Yderligere overvejede vi begreberne hård kontra blød og skarp kontra afrundet. Afstøbning skulle bære præg af eksperimenteren med gips og dens muligheder.