Arkitektur

Efterår 2017

London Intervention

Med udgangspunkt i studieturen til London fik arkitektureleverne en opgave delt i 2 faser - ‘Bydelsregistrering’ og ‘Intervention’

Bydelsregistrering I denne fase registrerede vi bydelen igennem isometri, skitser, fotos samt et situationssnit. Resultatet af undersøgelserne blev en A5 bog på 16 sider. Forsiden indeholdt en skitseret isometri. Fokus for registreringen var op til de individuelle grupper, og følgende emner var op til overvejelse: Materialitet/stoflighed, Rytme, Lysindfald, Formmæssige kompositioner, Overflader, Funktioner, Flow.

Intervention I denne fase gav hver elev et bud på en mulig intervention af bydelen. Vi arbejdede videre med collageteknik som proces mod en intervention. Det var frit om interventionen inkluderede en fysisk installation eller funktionsændring af eksisterende fysiske rammer.