Arkitektur

Efterår 2021

Rum til et værk

I denne opgave, stillet af gæstelærer arkitekt Kirsten Kragelund, har eleverne arbejdet med udstillingsarkitektur – det vil sige et rum et givent kunstværk skal udstilles i.

Moderne udstillingsrum er ofte white cubes, der forsøger at minimerer rummets fysiske tilstedeværelse, for at muliggøre skiftende udstillinger, give værket plads og dermed lade dem tale for sig selv. I arbejdet med et rum til et permanent kunstværk har man derimod mulighed for at arbejde aktivt med arkitekturen, så rummet bidrager til at iscenesætte og fremhæve værkets karakter.

Eleverne fik hver tildelt et kendt kunstværk og skulle bygge et rum i skala 1:20 der enten forlængede oplevelsen af værket, stod i kontrast til værket, skabte et hierarki imellem rum og værk eller opløste grænsen. Afleveringen var et modelfoto der skulle fremhæve det særlige i udstillingsarkitekturen.