Arkitektur

Efterår 2021

Ricordi di Venezia

Eleverne på arkitektur har genbesøgt Venedig gennem deres noter, skitser og optagelser fra studieturen. Hver elev har dykket ned i egne registreringer og videreført udvalgte elementer i en stor samlet tegning, der kan anskues som en form for en samlet dagbog – dog kan der være et særligt fokus. I tillæg til tegningen skulle hver elev også lave tre A4-ark med tekster eller fotos. Disse skulle vise et særligt element fra studieturen. Opgaven er lavet med inspiration i fænomenologien og særligt Georges Perec.