Arkitektur

Efterår 2020

Psyko-geografisk kort

I denne workshop med gæstelærer Sine Lindholm har Arkitekturholdet arbejdet på et stort “psyko-geografisk” kort over Krabbesholm. Dette er gjort med udgangspunkt i og inspiration af Situationisterne. Situationisterne stod for en frihedsrettet, venstreorienteret kritik af samfundet i 1950-60’erne.  Denne workshop har taget udgangspunkt i ideen om, at et kort og kortlægning ikke kun handler om målbare enheder, men i høj grad er en subjektiv fortolkning. Processen er inspireret af et tidligt projekt, som situationisterne havde viet sig til, og som de kaldte dérive. Ordet kan oversættes med “at drive rundt” i bylandskabet for at se, hvordan de forskellige bymiljøer påvirker sindsstemninger. Under vandringerne talte man med hinanden, om hvordan man oplevede forskellige ting, og dette blev på en måde også et instrument til at analysere sig selv.  Eleverne har skabt et psykogeografisk kort, som fortæller en historie om Krabbesholm, og som erstatter den målbare virkelighed med vores subjektive oplevelse. Fragmenter af skolen blandes med hinanden og giver et dynamisk udtryk. Workshoppen har bestået af flere dele, som tillægger kortet kollektive informationer, der sammen danner en basis for at drage en generalisering omkring, hvilke ‘personlighedtræk’ Krabbesholm består af.