Arkitektur

Efterår 2020

Modellen som repræsentation

Arkitektur har haft besøg af tegnestuen dominique+serena, der afholdte workshoppen; ‘Modellen som repræsentation’. Her har arkitektureleverne undersøgt den arkitektoniske models rolle som arkitektonisk værktøj. Opgaven tog sit udgangspunkt i et fælles værk, Aldo van Eycks “Hubertus Huis”, der kendetegnes ved at udgøre en tæt ‘knipling’ af rumlige tilstande: Det er overgange fra det offentlige til det private, overgange fra fælles rum til personlige steder – rum i rum af møbler og en række arkitektoniske greb, der skal fordre leg og bevægelse. Gennem en serie af modeller undersøgte eleverne disse rum i tredimensionel form: Modellerne er således både undersøgelser af det arkitektoniske værk, men også værker i-sig-selv. Hvis du er nysgerrig på dominique+serena kan du se deres arbejde på deres hjemmeside www.dominiqueserena.dk