Arkitektur

Efterår 2019

Sommerresidens

Semestrets afsluttende opgave på arkitektur var en mulighed for at give sit personlige bud på en sommerbolig. Der var frihed til at drømme, men følgende blev forventet: Der skulle udformes et program, der skulle udarbejdes en situationsplan, og laves tegningsmateriale og skala-model i enten 1:50 eller 1:100. Så der skulle tænkes over, hvem der skulle bebo sommerresidensen og hvilke faciliteter boligen skulle have. Et andet vigtigt element var boligens placering i landskabet – boligen skulle orientere sig mod omgivelserne. Endelig skulle der indgå overvejelser om materialevalget i udformningen af boligen. Alt i alt en krævende opgave, hvor eleverne skulle bruge meget af det, de havde lært gennem semestret og selv tilrettelægge arbejdsprocessen.