Arkitektur

Efterår 2019

Keystones

Keystone er et begreb indenfor arkitektur, der refererer til den afgørende sten på toppen af en bue, der låser det hele sammen. Sådanne enkelt dele og relationen til helheden har været fokuspunkter i løbet af den workshop Michael og Desie fra Studio Elements afholdt på arkitektur.

Der er blevet arbejdet med model og materialevalg som redskaber til at udvikle og forstå formgivning af rum, samt de grundlæggende arkitektoniske “byggeklodser”: basen, søjlen, væggen og taget. Eleverne skulle selv tilvirke de forskellige elementer ud af porebeton og efterfølgende samle dem til en sammenhængende helhed i form af et hus.

Kravet var at skabe tre rumligheder af varierende størrelse og karakter som sammen med et overdækket udendørs-areal og et tag ville udgøre et simpelt hus. I anden runde blev eleverne bedt om i mindre grupper at koble deres modeller sammen, justere og udvikle dem for at skabe et fælles gårdrum mellem husene.

Den afsluttende dag blev alle modeller sat sammen for at danne en form for hvid by. I sammenstillingen af byen skulle eleverne i fælleskab overveje hvordan man bevæger sig igennem byen og hvilke rum der dannes imellem husene.