Arkitektur

Efterår 2019

Komposition A→B

Med tildelte formbegreber, en bund-plade med vilkårlige indsnit og elementerne søjle og plade var opgaven at konstruere rumlige kompositioner. Det handler om rum, om opmærksomhed på de rumlige relationer mellem elementerne og tektonikken, dvs mødet mellem de enkelte dele og hvordan disse forholder sig til helheden. Eleverne blev introduceret til plan, snit og opstalt. Tegningsmaterialet er både en analyse af modellen og en præsentation med en egen kvalitet.