Arkitektur

Efterår 2019

Kartografi

Liniefaget arkitektur har for nylig haft besøg af arkitekt Sine Lindholm, der introducerede eleverne for kartografi. Selve projektet tog udgangspunkt i et kortudsnit af Skive by, som blev delt op i 16 kvadrater af 1 × 1m. Eleverne skulle herefter optegne det eksisterende lag ud fra et foto. Derefter fulgte to abstrakte lag, da de 16 kvadrater blev udsat for en rotation – altså en opbrydning af det eksisterende kort. Eleverne skulle så danne forbindelser med hhv. rød og blå farve, hvilket har ført til to ekstra kort. Sine Lindholm arbejder meget med maskiner og workshoppen havde også til hensigt at introducere kartografi gennem det maskinelle.