Arkitektur

Forår 2016

Labyrinter

Eleverne skulle arbejde med labyrinter. De skulle med diverse benspænd udvikle og udfordre labyrintens radikale rumlige potentialer igennem narrativer, rumlige forløb, fortætninger mv. Opgaven skulle udvikles i dobbelt-retvinklet projektionstegning, i en rejst axonometri foruden i en fysisk model.

Det er 9:42 om morgenen:

Vi underviser lige nu online, men vi glæder os til at åbne rigtigt. Kontoret er åbent.