Udstillinger

Forår 2016

Peter Bach Nicolaisen:
Det Der Forsvinder

Four Boxes på Krabbesholm Højskole byder velkommen til en separatudstilling af Peter Bach Nicolaisen. Fordelt over udstillingsbygningens to etager præsenteres en række individuelle værker i forskellige medier, som til sammen udgør en overordnet installation. Blandt værkerne er der en kort slow-motion video af kunstnerens datter som danser med stjernekastere, en simpel skulptur bestående af en lille gren båret af heliumballoner samt et romantisk maleri fundet på en ferie i Sverige.

Som titlen antyder, så er det et af livets store spørgsmål, forgængelighed, som er udstillingens centrale tema. Peter Bach Nicolaisens interesse i begrebet har et tydeligt personligt afsæt, idet udstillingen tæller flere direkte referencer til hans eget liv. Men i de forskellige værkers brug af universelle motiver – barnet, naturen, skønheden og døden – foldes udstillingen også ud og gøres alment menneskelig. Peter Bach Nicolaisen betjener sig af lette kunstneriske greb, som, trods temaets tyngde, lader publikum selv fortolke på metaforenes præcise betydning. Værkenes simple fremtræden gør det desuden muligt at opleve dem som abstrakte, rumlige elementer, istedet for udelukkende at placere kunstnerens psykologiserede selv som udstillingens eksistentielle centrum.

Peter Bach Nicolaisen er kunstlærer på Krabbesholm Højskole. Han er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi og arbejder blandt andet med lyd under pseudonymet Stormhat.