Udstillinger

Forår 2015

Point and Line to Gallery:
Kandinsky’s opgaver på Krabbesholm Højskole

Four Boxes på Krabbesholm Højskole byder velkommen til ‘Point and Line to Gallery – Kandinskys opgaver på Krabbesholm Højskole’. Udstillingen er resultatet af en uges workshop arrangeret af Nina Paim og Corinne Gisel med elever fra Linjefaget Grafisk Design. Med udgangspunkt i historiske opgaver stillet af Wassily Kandinsky på hans grundkursus i design på Bauhaus, er eleverne blevet inviteret til at følge, udforske og udfordre den russiske malers læren og teorier.

Bauhaus betragtes som et af de mest betydningsfulde og indflydelsesrige kulturelle initiativer i det 20. århundrede. Skolen, som blev grundlagt i Weimar repulikken i 1919 og eksisterede frem til 1932, bidrog på afgørende vis til grundlæggelsen af det vi idag karakteriserer som design, og måden hvorpå faget undervises rundt om i verden. Udstillingens titel refererer til Kandinskys bog ‘Point and Line to Plane’, hvori kunstneren formulerede en grammatik af fundamentale elementer i visuelle udtryk. Kandinsky introducerede sine elever til en rationel og analytisk undersøgelse af designfagets helt basale bestanddele. “Jeg forlanger af mine elever, at de tænker meget præcist, at de udfører fuldstændigt cerebrale opgaver med stor nøjagtighed [og at vi] diskuterer det arbejde de afleverer i fuldstændigt teoretiske begreber”.

Ud fra det faktum at Kandinsky også var leder af afdelingen for vægmaleri på Bauhaus, er elevererne på Krabbesholm Højskole blevet bedt om at besvare de stillede opgaver ved at male direkte på væggene på højskolens udstillingsbygning Four Boxes. Ved at slå læringen i klasseværelset sammen med præsentationen i udstillingsrummet, introducerer workshoppen ikke bare det visuelle sprogs fundamentale elementer, men også den udfordring som produktion i stor skala repræsenterer. I et kollektiv engagement skaber eleverne dermed et fælles værk, som smelter sammen med galleriets arkitektur og som inviterer udstillingens besøgende til rumligt at opleve designfagets grundlæggende bestanddele.