Udstillinger

Forår 2014

Lars Lundehave Hansen:
Eternal Storm

I udstillingen ‘Eternal Storm’ præsenterer Lars Lundehave Hansen 3 helt nye værker, der hver især demonstrerer en mulig strategi indenfor feltet lydkunst.

I udstillingens første værk, også betitlet Eternal Storm, mindes publikum om naturens destruktive kræfter. Som i slowmotion roterer et stormskadet drivhus under loftet mens de aktuelle vindforhold udendørs leverer lydsiden indendørs. Men modsat de voldsomme kræfter der var på spil under efterårets storm Bodil, er der her tale om en sært hypnotiserende, næsten indadvendt oplevelse. Frem for at betragte orkanen udefra, opleves den nærmere indenfra dens tyste centrum.

Værkets brug af lyd er transformationen af det reale til det surreale via forskydningsprocesser i realtime; Det er lyden af nuet, forandret. Tabula Rasa roterer nærmere om den indre storm og fremstår mere som et klassisk stykke installations-kunst. Et mægtigt kors er faretruende nær ved at styrte til jorden, eller rejses slidsomt? Og holdes kun akkurat oppe ved en massiv forankring i en bunke dæk. Korset er samlet af store højttalere og trods de tunge elementer fremstår det alligevel let, nærmest spinkelt i sit udtryk. Fra højttalerne strømmer en ildevarslende komposition og værkets greb er en iscenesættelse af lyd; En manifestation af de tanker, der vækkes under lytningen.

Udstillingens tredje værk Distant Sea-scape benytter den storslåede udsigt fra øverste repos i 4 Boxes Gallery, som visuel motor til at skabe et rum mellem det virkelige og det oplevede, det sete og det hørte. Fra små højtalere monteret på hvad der minder om bundgarnspæle, mødes publikum af skrigene fra tusinder af fugle, der ved nærmere inspektion umuligt kan opholde sig udenfor vinduerne. Værket trækker klare referencer til det klassiske ‘soundscape’ som defineret af komponisten og teoretikeren Schafer, men i en re-kontekstualiseret form. Lyden af et andet sted er overlejret vores position; Det er lyden af noget vi genkender, der skaber en sammenhæng vi ikke kender.