Udstillinger

Efterår 2022

Panuela Aasted og Leonora Krag:
Isola pro Forma

Projektet Isola pro Forma består af en serie arkitekturmodeller, der undersøger øen som et konstrueret og formbart landskab.

Kunstige øer indgår i dag som løsningsmodel for store fælles samfundsproblematikker såsom overbefolkning og energiproduktion. Gennem konkrete modelforsøg udforsker projektet potentialet i den kunstige ø, som fænomen og typologi, og spørger til hvordan vi i fremtiden vælger at konstruere nyt land.

Projektet har foruden at arbejde med den kunstige ø, også til formål at udfolde arkitekturmodellen som frembringelsesmetode og formidlingsredskab.

Projektet tager udgangspunkt i Fugleøen i Sortedamssøen i København. Som sted fungerer Fugleøen som et teoretisk site, hvorpå projektets undersøgelser manifesteres og møder genkendelse i skala og kontekst. Med sin størrelse, tilgroning og uden egentlig forbindelse til land kan den opfattes som en typisk forståelse af en ø, men med sin placering midt i byen og til skue for de mange forbipasserende, fremstår øen konstrueret og intentionel.

Projektet er støttet af Statens Kunstfond.