Visuel Kommunikation

Forår 2023

Pixel

Eleverne på Visuel Kommunikation valgte titlen PIXEL til en udstilling i anledning af årsmødet på Krabbesholm, hvor skolens bestyrelse og skolekreds besøger skolen for at holde generalforsamling og fest. En titel der reflekterer, hvordan billeder og begivenheder opløses i små bestanddele af lys og erindring. Udstillingen fik undertitlen: Visual Education Unfolded fordi vi ønskede at folde alle de potentialer ud, som vi finder i faget og i den elevgruppe, der bebor det for tiden. Det blev til en række personlige projekter, der forholder sig til titlen PIXEL, en ophængning af en serie plakater, hvor illustrationerne er skabt i mørkekammeret som fotogrammer af lys og skygge og en typografisk ruminstallation med 3D videomateriale. Kulminationen var en fælles dj-perfomance. Tak til alle for deres indsats.